Våra tjänster

Operativa sök

Vad söker vi?

Tack vare en unik inlärningsmetod för våra hundar är vår bredd på ämnen att söka (och finna) mycket stor, med rätt förberedelser. Dock har vi i nuläget inriktat oss mot granbarkborre i huvudsak, då det finns ett skriande behov både i samhället och skogsnäringen. Sök efter andra ämnen är möjliga efter dialog.

Flexibla arbetstider

Många verksamheter behöver fortgå under vanliga arbetstider. Vi anpassar oss till era behov och genomför sök även på andra tider, vardag och helg, för att tillsammans lösa arbetet. 

Vi arbetar förebyggande

Vår idé bygger på att tillsammans med er som kund genom proaktivt arbete begränsa och i många fall förhindra negativ påverkan på er verksamhet, både ur produktionsmässig och ekonomisk synvinkel. Detta genom att söka innan problem uppstår.

Var söker vi?

Vi söker i alla miljöer så länge säkerheten för oss och hundarna kan garanteras.

Regionmässigt finns vi i huvudsak i Mälardalen med omnejd, men kan givetvis resa längre efter överenskommelse.