Våra tjänster

Operativa sök

Vad söker vi?

Tack vare en unik inlärningsmetod för våra hundar är vår bredd på ämnen att söka (och finna) mycket stor, med rätt förberedelser. Dock har vi i nuläget inriktat oss på otillåtna preparat och granbarkborre i huvudsak, då det finns ett skriande behov både i samhället och skogsnäringen.

Flexibla arbetstider

Många verksamheter behöver fortgå under vanliga arbetstider. Vi anpassar oss till era behov och genomför sök även på andra tider, vardag och helg, för att tillsammans lösa arbetet. 

Vi arbetar förebyggande

Vår idé bygger på att tillsammans med er som kund genom proaktivt arbete begränsa och i många fall förhindra negativ påverkan på er verksamhet, både ur produktionsmässig och ekonomisk synvinkel. Detta genom att söka innan problem uppstår.

OBS! //  Vid specifik misstanke om droginnehav hänvisar vi till Polisen // OBS!

Var söker vi?

Vi söker i alla miljöer så länge säkerheten för oss och hundarna kan garanteras.

Regionmässigt finns vi i huvudsak i Mälardalen med omnejd, men kan givetvis resa längre efter överenskommelse.


Försäljning

Vi samarbetar med bland annat MERA Hund & Katt-foder, Claver Fodertillskott och finska Rauh!.

Varje månad beställer vi hem diverse populära varor till vår butiksdel. Är det något särskilt som önskas går det bra att lägga en förbeställning, så tar vi med det vid nästa leverans.


Vill du slippa långa inköpsresor till större butiker för dessa varor? Kom till oss i Munktorp!


Mer information finns under fliken "Försäljning".