Granbarkborre

Hur ser Granbarkborren ut

 • Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge.  Färgen varierar från ljusbrun till blanksvart beroende på ålder.
  I Sverige finns det cirka 90 arter av barkborrar.  
  Ca 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. 
   
   

Kommunikation mellan granbarkborrarna 

  • Granbarkborren kommunicerar med dofter 
  • När en hane luktat sig fram till en stressad gran börjar den borra sig in i den. Granen svarar genom att försöka dränka barkborren i kåda.  
   Då kallar barkborren på flera med en särskild doft, ett feromon. 
  • Alla granbarkborrar, både hanar och honor, som flyger förbi känner doften och samlas på den stressade granen.  
   Hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken överallt. Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. 
  • När hanarna vinner, och kallar dom på honorna med ett annat doftämne. Honorna kryper in till hanens nybyggda parningskammare.  
   Det brukar bli 2-3 honor per hane innan honorna signalerar till andra att det är fullsatt. 

   

  Honorna lägger många ägg. 

  • Varje hona gnager en rak, cirka 10 cm lång modergång som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor. Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna.  
  • De stannar under barken ytterligare ett par veckor och äter medan skalet hårdnar och de får den vuxna granbarkborrens bruna färg. 
  • 8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra. 

   

  Svärmning

  • Granbarkborrens svärmning beror på temperaturen. Den måste ha minst +18 grader i luften för att orka flyga, medan en del andra barkborrearter som tex större märgborre och randig vedborre nöjer sig med cirka 12 grader. 
   Det måste dessutom ha varit plusgrader hela dygnet någon vecka innan granbarkborren kan börja svärma. 
  • Granbarkborren övervintrar ofta i marken, så det måste också ha blivit några grader varmt i marken för att de ska börja ta sig upp. Därför måste det också ha varit helt frostfritt under någon vecka innan den börjar sin vårsvärmning. Detta brukar inträffa i månadsskiftet april-maj i södra Sverige, mitten av maj i mellersta, och månadsskiftet maj-juni längst i norra delarna av landet. 
  • Efter första vårsvärmningen svärmar baggarna ytterligare en eller två gånger för att anlägga syskonkullar. Varma år kan även avkommorna svärma. Vädret styr granbarkborren och alla år är olika. 
    
    

  Tecken på angrepp
  Från maj till augusti: 

  • Färska skador kan vara svåra att upptäcka då granen ser frisk ut på håll. Det är på nära håll som det är lättast att upptäcka skadorna. 
  • Sök efter borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stam basen på stående träd. Du kan också se gnagmjöl i bark fickorna på trädet. 
  • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.  
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp. 
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna. 

  Från tidig höst till tidig vår 

  • Från sensommaren och till kommande vår ser du angreppen tydligt på barrens roströda färg och att barken är avfläkt av hackspett på många av stammarna. 
  • När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp. Undersök träden som står nära dessa, i fall de har angripits senare.