Operativa sök

Operativt = 'Att praktiskt utföra uppgifter'


Att utföra 'operativa sök med hund' betyder helt enkelt att vi praktiskt med hjälp av hundars fantastiska noskapacitet söker efter specifika inlärda dofter. För att ett operativt sök med hund ska vara effektivt krävs många fler delar, som ställer höga krav på hundförarens kunskaper och kompetens att kommunicera med sin hund. Ofta ligger månadsvis med träning bakom sök som utifrån sett ter sig 'enkla'.


Vi på Canibus utför operativa sök efter bland annat angrepp av granbarkborre (Ips Typographus L.) på stående skog. Den 4-5mm långa skalbaggen är den i dagsläget enskilt största skadegöraren i skogen, både virkesmässigt och ekonomiskt, i Sverige.

 
Vi utför också operativa sök efter otillåtna preparat vilket innefattar bl.a. ett antal narkotiska preparat samt mediciner av vissa klasser. Droger söks ENDAST i förebyggande syfte, ALDRIG vid specifik misstanke. I de fallen hänvisar vi till Polisen.


Alla sök, och fynd! har samma grund - att hundarna ska identifiera och peka ut doften av de olika 'målen' vi söker. För otillåtna preparat är det doften av de rusframkallande ämnena, för Granbarkborre är det doften av de feromoner (signalsubstanser som används för kommunikation) som skalbaggarna sänder ut vid angrepp på gran.


Önskas en förevisning av operativt sök med hund?

Kontakta oss så ordnar vi det!


Drogsök specialsök avancerad Canibus Ajja
specialsök avancerad granbarkborrar canibus