Utbildning

hund avancerat specialsök västmanland granbarkborre Canibus årsutbildning

'Hund mot Granbarkborre’  (1-årig) 


Från November till September sträcker sig vår utbildningen till certifierat granbarkborre-ekipage. 

Utbildningen föregås av en grundkurs (NAV I) för att deltagaren ska få en uppfattning och känsla för vad det innebär med specialsök, vår metod samt vad utbildningen kommer innebära. Samtidigt får vi en uppfattning om deltagande ekipages kunskaper och lämplighet, för kunna sätta ihop passande grupper för bästa inlärnings- och utbildningsmiljö. 

 

För de ekipage som påbörjar den långa utbildningen är det därefter träffar ca.1ggn/mån. Detta är helger fullspäckade med träning och förmedling av information, kunskaper och erfarenheter om allt som behövs för att kunna bli ett framgångsrikt team. 

Läs mer om vad det innebär att arbeta i skogen med hund mot granbarkborre här.

 

Övningsupplägget är förbestämt men visst utrymme för individuell stegringsplan finns, då vi vet att alla deltagare, både hundar och människor, är individer och kan behöva olika coachning. 
 

Utdrag ur utbildningsplanen: 

GBB 

Biologi 

Etologi 

Symbiotiska förhållanden 

Svärmning - När? Hur? Förhållanden? 

...med mera. 

 

Specialsök 

Historik vs. Nutid 

Hundens nos – Anatomi / Kapacitet? 

Doftinlärning - Teori / Metod 

...med mera. 

 

Hundkunskap 

Hundvård inför, under, efter arbete. 

Första hjälpen för hund  

Fysträning för arbetande hundar 

...med mera. 

 

...och mycket mer därtill! 

 

Under kursens gång kommer delprov att genomföras vid två tillfällen, för att få en avstämning av deltagarnas djupare kunskaper. Utöver detta inleds varje träff med en Kunskapskontroll. Detta är enklare genomgångar av föregående kursträff inklusive de läxor som getts. 

 

Utbildningen avslutas med möjlighet till certifiering där ekipagen prövas under ett antal dagar både teoretiskt och praktiskt, där proven bedöms/kontrolleras av oberoende part. 

 

 
Generell information, fysiska träffar: 

Tid: Lördag + Söndag, ca. 8tim / dag inkl. lunch 

Plats: ej bestämd ännu.

Antal deltagare: max. 6st  (mht Covid-19) 

Förkunskaper: Kursen kräver genomförd grundkurs (NAV I) alt. Motsvarande. Om kursen genomförs hos Canibus räknas kursavgiften av från priset för utbildningen. 

Pris: 40’000:- SEK / ekipage (1 hund + förare) inkl. Certifiering, varav 4000:- SEK betalas vid bokning för platsgaranti. Bokningsavg. återbetalas ej vid avbokning senare än 4v före kursstart. 
 

Övrigt:

Du behöver ha allmänlydnad på din hund, då flera hundar kommer att röra sig på samma ytor samtidigt. Har du särskilda önskmål? Hör av dig så hittar vi en lösning! 

Ev. frågor sänds med fördel via kontaktformulär på hemsidan. 

Betalningsinformation sänds ut vid anmälan. Bokningsbekräftelse och övrig praktisk information sänds ut när bokningsavgift är registrerad. 

Granbarkborre avancerat specialsök västmanland canibus